HISTORIA

Tekerin Toimihenkilöt osasto 32 PERUSTAMISVAIHEITA

-Pauli Lindroosin mukaan

Vuonna 1970 syksyllä erään yhtiön (SVL) järjestämällä pikkujoulumatkalla Turusta Kapelskäriin, joukko toimihenkilöitä otti puheeksi järjestäytymisen henkilöstön keskuudessa. Ilmeni, että joukossa oli useita henkilöitä, jotka eivät kuuluneet minkään liiton piiriin. He eivät olleet syystä tai toisesta koskaan kuuluneetkaan ammattiliittoon, tai olivat ammatin vaihdon takia joutuneet pois edellisestä liitosta. Keskustelun aikana ilmeni useita halukkaita tulemaan mukaan toimintaan, jos löydetään sopiva liitto ja osasto mihinkä voisi liittyä. Näin varsinkin siksi, kun työelämän yleinen ilmapiiri oli siihen aikaan epävakaata ja lakkoaltista.

Sovittiin, että Pulkkisen Reino ja allemerkinnyt ryhdymme viemään asiaa eteenpäin. Seuraavan vuoden alussa kyselimme Reiskan kanssa eri liitoista mahdollista osastoa. Mm. Teknisten Liitossa kävimme keskusteluja, mutta siellä ei ollut meille sopivaa osastoa. Asiaa mutkisti se, kun esitimme, että SAK:ssa olevat pääsisivät liittymään vanhoina jäseninä menettämättä etuja, jotka olivat syntyneet jäsenyyden aikana. Silloin ei vielä ollut tällaista mahdollisuutta keskusliittojen välillä olemassa. Jossakin vaiheessa Reiska oli kuullut, että SAK:ssa olisi liitto, josta tehdään keräilyliitto, johon mekin voisimme ehkä liittyä. Lähdimmekin keskustelemaan em. liittoon, jonka toimisto oli Meritullinkadulla. Siellä tapasimme Ensio Tuomisen, joka oli ensimmäinen palkattu toimitsija tässä liitossa. Menimme hänen kanssaan Ravintola Kolmeen Liisaan, jossa kävimme tarpeelliset keskustelut ja totesimme että liitossa ei ollut valmiiksi meille sopivaa osastoa, joten päätimme perustaa sellaisen. Tuominen esitti, että kokoaisimme halukkaita liittyjiä ja pitäisimme perustavan kokouksen.

Keräsimme porukan koolle kokousta varten; pääasiassa niitä, jotka olivat olleet matkalla mukana sekä muutamia muitakin. Kokous päätettiin pitää Hämeentien Anttilan talossa Columbian kahvilassa. Tilaisuuden avauksen suoritti Ensio Tuominen, jonka jälkeen kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Reino Pulkkinen joka myös valittiin osaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Valittiin johtokunta ja pidettiin järjestäytymiskokous, jossa valittiin varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Seuraavissa kokouksissa jouduttiinkin käsittelemään viralliset osaston perustamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten säännöt ja osaston nimi, joksi ehdotimme ”Erikoisammattien ja teknisten osastoa”. Osaston toiminta-alueena on koko maa, mutta rekisterivirasto ei hyväksynyt ehdotustamme, koska se oli liian likellä liitolle varattua uutta nimeä, josta emme olleet tietoisia. Jossakin vaiheessa yhdistyksen nimeksi tuli Toimihenkilöt ry. osasto 32.

 Alkuvuosina osaston pääasiallinen toiminta oli matkojen järjestämistä, mitä helpotti valtiolta saatava tuki kerhotoimintaan. Osaston kerhoksi valittiin ”matkailu ja maantiede”, jolle saimme avustusta. Matkat tehtiin enimmäkseen Leningradiin ja Tukholmaan. Osaston toiminta oli muutaman aktiivin jäsenen varassa. Pirteän alun jälkeen alkoivat osanottajat kokouksissa harveta. Eräässä syyskokouksessa ei ollutkaan enää tarpeeksi osanottajia niin, että olisi saatu johtokunta valittua. Meille tuli pulma mitä tehdään, lopetetaanko osasto kokonaan vai yritetäänkö vielä jatkaa. Päätettiin kuitenkin järjestää vielä matka Tukholmaan, joka olisi osallistujille ilmainen ja tällä matkalla pidettäisiin uusi vuosikokous. Matkalle tulikin osanottajia juuri sen verran, että johtokunta saatiin kasaan ja toimihenkilöt valittua. Tältä matkalta oli myös osaston tuleva uusi puheenjohtaja Pentti Strömberg (Jaffa). Entinen puheenjohtaja erosi jonkin ajan kuluttua osastosta ja liitosta siirtyen muihin tehtäviin.