TOIMINTA

AY-TOIMINTA, MITÄ SE ON?

AY-toiminnan perusajatuksia on itsenäinen toiminta työnantajista, puolueista ja hallituksista riippumattomana liikkeenä. Toiminnan tavoitteina on toimiminen työntekijöiden edunvalvojana ja samalla työntekijöiden järjestäytyneisyyden lisääminen. AY-toimintaa on se kun työntekijät ovat järjestäytyneet ammattiosastoiksi, nämä ammattiliitoiksi ja edelleen ammatillisiksi keskusjärjestöiksi.

Ammattiyhdistykset ja niiden edustajina työpaikkojen luottamusmiehet valvovat työlainsäädännön ja työehtosopimusten noudattamista eri työpaikoilla. Järjestäytyneitä työntekijöitä edustavat ammattiliitot myös neuvottelevat ja sopivat työnantajajärjestöjen kanssa työehtosopimukset, joihin on kirjattu ne vähimmäisehdot, joita jokaisen alan työntekijän työsopimuksen on noudatettava.

Ammattiosasto on osa PAM-liittoa, joka kuuluu SAK-keskusjärjestöön. Ammattiyhdistysliikkeessä toiminnan suuntaa ja tavoitteita ohjaavat jäsenten tarpeet. Oma osasto on myös vaikuttamisväylä työhön ja työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa sekä jäseniä eri tavoin yhdistävä tekijä.

MITEN AMMATTIOSASTO TOIMII?

Ammattiosaston toiminnasta päättävät jäsenet. Osaston kautta voit osallistua erilaisiin tapahtumiin ja vaikuttaa liiton toimintaan. Jäsenille järjestetään vähintään kaksi kokousta vuodessa: syyskokous ja kevätkokous. Näiden kokousten lisäksi hallitus voi kutsua yleisiä kokouksia koolle, mikäli niille on tarvetta. Ammattiosastot voivat tehdä esityksiä PAM:in liittovaltuustolle ja esityksiä työehtosopimusten muutoksista.

Syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ja valitaan ammattiosaston puheenjohtaja, johtokunnan jäsenet ja toiminnantarkastajat seuraavaksi vuodeksi. Kevätkokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaudet.

POIMINTOJA OSASTON TOIMINNASTA VUOSIEN VARRELTA

1970- luvun lopussa ja 1980 -luvulla osasto oli muun muassa mukana tukemassa VVO:n asuntotuotantoa ja avusti SPR:n välityksellä Puolaa sen taloudellisen kriisin aikana. Lisäksi osasto lahjoitti SAK:n Namibiassa toimivaan kehitysapuprojektiin kameran, joka tuli Angolan pakolaisleirissä opiskelevien namibialaisten käyttöön. Osasto kävi tutustumassa sekä Yleisradioon että kansallisoopperaan.

1990-luvulla osasto oli mukana muun muassa avustamassa Romaniaa SPR:n kautta. Osasto oli myös tukemassa taloudellisesti Oskari Tokoi-museon kunnostamista. Osastossa järjestettiin toimintaa mm. Vaasan Tropiclandiassa, Suomenlinnassa ja risteiltiin Tallinnaan.

2000-luvulla, tarkemmin 2001 järjestettiin osaston 30-vuotisjuhla ja kevätkokous Krapi-hovissa, Tuusulassa. Lisäksi 2000-luvulla toimintaa järjestettiin koko perheelle Heinähattu ja Vilttitossu –elokuvatapahtuma. Osasto kävi myös tutustumassa Latviassa Riikan kaupunkiin ja Virossa Tarton kaupunkiin.